Om Soundmark

Soundmark vet hur viktigt det är med ljud, och hur mycket ljuden påverkar oss. Vi vet också hur man använder ljud och musik för att påverka och skapa känslor.

Vi på Soundmark vet att om man vill skapa ett starkt varumärke måste man koppla ihop flera sinnesintryck.